RC Till bra priser

All försäljning sker mot postförskott om inte kontantbetalning eller förskottsbetalning överenskommits tidigare.
Om kunden vill förskottsbetala så var vänlig att meddela detta under ”Kommentar” vid beställningen.

Varor som skickas i brev utan REK eller Postförskott ersätts inte av Air Media vid förlust eller skada.
Brevförsändelse sker på kundens egen risk.
Minsta porto 42 kr. Vid fraktkostnad överstigande 42 kr tillämpas aktuellt porto/fraktkostnad. Vid orders under 250 kr tillkommer hanteringskostnad på 40 kr. Mervärdesskatt (moms) ingår i priserna, där ej annat anges. Frakt tillkommer. Avrundning till jämna kronor tillämpas. Vid Fakturering tillkommer faktureringsavgift på 50 kr inkl moms.

Vid förskottsbetalning av varor under 300 kronors värde debiteras en avgift på 40 kr inkl. moms.

Restorder levereras om ej avbeställning skett då kunden fått huvudleveransen. Frakt debiteras även på restorder.

Vid betalning efter förfallodatum debiteras ränta med Fn. 24% per år. Betalningspåminnelser debiteras med Fn. 150:- inkl. moms.

Transportskador skall av kunden reklameras direkt till post, järnväg, transportbolag eller annat företag som ombesörjt frakten.
Inte avhämtade/utlösta paket.
För alla paket som inte löses ut förbehåller sig Air Media rätten att debitera kunden kostnaderna för frakt, returfrakt samt hanteringskostnad på f.n. 120,- inkl moms.Varor som returneras skall vara obegagnade och väl förpackade samt vara osstillhanda inom 10 dagar från det att kunden mottagit varan

Returavgift avdrages med 10%. Fraktkostnad betalas av kunden. Returer får ejbeläggas med postförskott eller efterkrav. Orsaken till returen skall anges och kopia på faktura eller följesedel skall bifogas. Varor som är speciellt framtagna för viss kunds räkning tags ej i retur. Vi förbehåller oss rätt till tekniska ändringar och prisändringar utan föregående meddelande. Vid fel på vara som reklameras skall insändas till Air Media, Björkäng, Norra Sövdemöllaväg 17, 275 93 Sjöbo och skall åtföljas av felbeskrivning, samt kopia på faktura eller följesedel.

Frakten skall vara betald och varan får ejbeläggas med postförskott eller efterkrav. Vid konsumentköp regleras köparens förmåner av den konsumentköplag som träddei kraft 1991-01-01 (SFS 1990:932). Förlust i näringsverksamhet ersätts ej (32§) Anvisningar för varans montering och handhavande kan vara avfattade på engelska.Kontakta Air Media vid alla slag av tolkningssvårigheter – även då anvisningen är på svenska. Vi lämnar funktionsgaranti på produkten. Full returrätt inom 10 dagar. Vi står inte för några följdskador.

Ej heller för direkta eller indirekta förluster beroende på person- eller förmögenhetsskada eller, skada på annan än av oss levererad egendom ansvaras ej.