RC Till bra priser

Kundtjänst

Frakt & Leverans
Varor som skickas i brev utan REK eller Postförskott ersätts inte av Air Media vid förlust eller skada. Brevförsändelse sker på kundens egen risk. Minsta porto 42 kr. Vid orders under 250 kr tillkommer hanteringskostnad på 40 kr.
 
Sekretess & säkerhet
Vid konsumentköp regleras köparens förmåner av den konsumentköplag som trädde
i kraft 1991-01-01 (SFS 1990:932).
Förlust i näringsverksamhet ersätts ej (32§)
 
Returer & reklameramering
Transportskador skall av kunden reklameras direkt till post, järnväg, transportbolag eller annat företag som ombesörjt frakten.
För alla paket som inte löses ut förbehåller sig Air Media rätten att debitera kunden kostnaderna för frakt, returfrakt samt hanteringskostnad på f.n. 120,- inkl moms.
Allt returgods skall vara oanvänt, väl förpackat samt ligga i obruten originalförpackning.
All garanti och reklamation på produkt eller vara där åverkan är gjord faller bort i sin helhet.
Faktura/fakturakopia skall alltid bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Köparen ansvarar för ev. skador som uppstår vid transport av retur.
Pengarna betalas tillbaka snarast till bankkonto, postgirokonto eller bankgirokonto.
Varor som returneras skall vara obegagnade och väl förpackade samt vara oss
tillhanda inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan.
Returavgift avdrages med 10%. Fraktkostnad betalas av kunden. Returer får ej
beläggas med postförskott eller efterkrav.
Orsaken till returen skall anges och kopia på faktura eller följesedel skall bifogas.
Varor som är speciellt framtagna för viss kunds räkning tags ej i retur.
Vi förbehåller oss rätt till tekniska ändringar och prisändringar utan föregående meddelande.
 
Vid fel på vara
Vara som reklameras skall insändas till Air Media, Björkäng, 275 93 Sjöbo. Allt returgods skall vara oanvänt, väl förpackat samt ligga i obruten originalförpackning.
All garant och reklamation på produkt eller vara där åverkan är gjord faller bort i sin helhet.
Faktura/fakturakopia skall alltid bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Köparen ansvarar för ev. skador som uppstår vid transport av retur.
Pengarna betalas tillbaka snarast till bankkonto, postgirokonto eller bankgirokonto.
och skall åtföljas av felbeskrivning, samt kopia på faktura eller följesedel. Frakten skall vara betald och varan får ej
beläggas med postförskott eller efterkrav.
 
Beställning
Vi lämnar funktionsgaranti på produkten. Full returrätt inom 10 dagar.
Vi står inte för några följdskador.
Ej heller för direkta eller indirekta förluster beroende på person- eller förmögenhetsskada eller, skada på annan än av oss levererad egendom ansvaras ej.
 
Betalning, prissättning & kampanjer
All försäljning sker mot postförskott om inte kontantbetalning eller förskottsbetalning överenskommits tidigare. Om kunden vill förskottsbetala så var vänlig att meddela detta under ”Kommentar” vid beställningen.
Mervärdesskatt (moms) ingår i priserna, där ej annat anges. Frakt tillkommer. Avrundning till jämna kronor tillämpas.
Vid Fakturering tillkommer faktureringsavgift på 50 kr inkl moms.
Vid förskottsbetalning av varor under 1000 kronors värde debiteras en avgift på 40 kr inkl. moms.
Restorder levereras om ej avbeställning skett då kunden fått huvudleveransen. Frakt debiteras även på restorder.
Vid betalning efter förfallodatum debiteras ränta med Fn. 24% per år. Betalningspåminnelser debiteras med Fn. 150:- inkl. moms.
 
Titta på beställningar
Anvisningar för varans montering och handhavande kan vara avfattade på engelska.
Kontakta Air Media vid alla slag av tolkningssvårigheter – även då anvisningen är på svenska.
Vi lämnar funktionsgaranti på produkten. Full returrätt inom 10 dagar.
 
Uppdatera kontoinformation
Se alltid till att ha en uppdaterad adress. Du ändrar genom att klicka på Mitt konto.
Vi lämnar inte ut uppgifter om Dig till tredje part.