RC Till bra priser

Beräkning av tyngdpunkt på flygplan

Nu är det ju ganska lurigt att få vikten rätt när man bygger en modell – (ett riktigt flygplan också). Här följer ett enkelt sätt att under byggets gång kunna planera i förväg och placera utrustningen i modellen så att man slipper bly och tyngder för att rätta till misstagen.

MAss-and-Balance

Här är en skiss över hur man sätter upp allt i en formel. Viktigt är att modellen/flygplanet är placerat i lod. Dvs, att att flygplanskroppen ligger i linje med horisonten.

”0” = Det vertikala strecket framför flygplanet – är referensplanet – där alla moment ska beräknas ifrån. Man mäter avståndet från referenspunkten till den ”station” där man placerar motor, servon, batterier, tank, etc. Det är enklast att man har referenspunkten FRAMFÖR flygplanet, så slipper man minus- och plustecken i uträkningen. (Boeing 737 har exempelvis en referenspunkt ca 52 tum framför radomen i nosen. Detta för att göra plats för längre versioner av flygplanet). Annars kan man använda spetsen på spinnern som referensplan.

”A” = Det avstånd från referensplanet till motorns tyngdpunkt. Avståndet räknas exempelvis i millimeter från ”0”-punkten.

”B” = Flygplanets tyngdpunkt utan motor, tank, servon, batteri, motorkåpa, spinner och propeller, mm. Sätt ihop modellen med vingar och stjärtparti och mät avståndet från referenspunkten till den punkt där flygplanet balanserar. (Då får man tyngdpunkten väldigt långt fram – för motor och tank, etc saknas ju)

”C” = Är exempelvis den punkt där mottagarbatteriet är placerat….

”D” = Är exempelvis den punkt där höjdroderservot är monterat…

”E, F, G, OSV” – skriv upp de punkter/avstånd där de olika komponenterna sitter placerad i modellen.

OK, låt os då gå vidare:

Det vi nu ska räkna fram är hävarmen (momentet) och den slutliga tyngdpunkten.

Vi sätter in de olika värdena i en tabell (varför inte ett Excelark)?

Station Avstånd mm Vikt gram Moment Anm
A 200 mm 1250 250000 Motorns tyngdpunkt (Multiplicera Avståndet i mm med vikten i gram)
B 310 mm 2500 775000 Modellens tyngdpunkt ”rent” utan motor, radio, tank, etc.
C 430 mm 370 159100 Mottagarbatteri
D 1120 mm 50 56000 Höjdroderservo
E 250 mm 400 100000 Tank
OSV…
SUMMA 4570 1340100 Summan av vikten och momenten
Tyngdpunkt/CG 293,24 mm Dela det Totala momentet med totala vikten (1340100 delat med 4570) = 293,24 mm

Svårare än så är det inte. En bra hjälp. Sedan är det bara att se på ritningen/manualen var tyngdpunkten ska ligga på modellen – och placera och välja komponenter så man får balansen rätt.

Lycka till!

Mvh

Ove