RC Till bra priser

690.00 kr

En fantastisk glöddrivare som med en microprocessor ger stiftet ström när det behövs. På så sätt minskas förbrukningen till under en tiondel av konstantströmsglöd. 

4 i lager

Artikelnr: AGS-2 Kategori:

Beskrivning

En fantastisk glöddrivare som med en microprocessor ger stiftet ström när det behövs. På så sätt minskas förbrukningen till under en tiondel av konstantströmsglöd.
NYA versionen – AGS-2 finns nu i lager
 
 
 Who Needs On-Board Glow Support?

 

 

 

Purists will tell you that if your engine is set up correctly it will never let you down.

 

Absolutely true. Except that the correct setting changes constantly – particularly so for aircraft. Most engines have a reasonably wide operating range and it is usual to set the fuel mixture for the worst aircraft attitude – a steep or vertical climb. That leaves the mixture slightly rich in straight and level flight, but safely within the working range of the engine. Difficulties usually occur at the middle and lower end of the RPM range when the combustion temperature drops and combined with the cooling caused by the rich mixture leaves the glow in danger of being extinguished. In those circumstances engine failure is always a possibility, but the risk is greatest when the throttle is re-opened and the increased fuel supply chills the plug even further.

To solve the problem came the idea of carrying a support battery and, using a switch, to turn on power to the glow-plug at a pre-set low throttle position – about 25% to 30%. This worked quite well, but the on-board battery needed to be big and heavy, because it was switched on, regardless, at low throttle. The other snag was that if you opened the throttle beyond the pre-set position, the glow switched off again. Not much help in an overshoot!
Various improvements have been introduced over the years, but they still work blind – they don’t know what is needed at the plug – they just assume it. The same snags as before apply in an overshoot situation open the throttle too far and they switch off.
Early in 2000 the Telco Intelligent Glowswitch or IG was introduced. The IG works differently from all the others. It actually monitors the glow-plug temperature! As the glow-plug temperature changes, its resistance changes minutely, and this change is monitored by the IG’s microprocessor. If the glow temperature drops below a pre-set value the IG will switch on the support battery for as long as it takes to get the plug temperature back to the pre-set level – whatever the throttle setting!
The IG can be adjusted to suit the engine and, once set, there is no need for further adjustment unless you have made major changes (glow-plug, fuel or propeller).
 
 
Consider this:
 • It doesn’t overheat or damage the plug.

  • It will not cause pre-ignition (detonation) by over advancing the ignition timing.
  • Only a small on-board battery is needed.
  • In an overshoot it stays in operation so you can climb safely away to re-join the circuit for a safe landing.
  • Safer for the ‘plane, safer for onlookers.

    

  • You’ve spent time and money on your model. Why not ensure its reliability.

   BRUKSANVISNING

   
Allmänt

 

AGS-2 känner med några millisekunders mellanrum av glödstiftens temperatur genom att mäta glödspiralens motstånd. Om glödspiralen svalnar ändras motståndet och AGS-1 ökar strömmen och stiftet blir varmare. AGS-2 måste kalibreras till det glödstift som används. Detta görs genom att vrida på den lilla trimpotentiometern på enheten. AGS-2 är intelligent och ger ström till stiftet bara när det behövs. Så motorn kan gå på tomgång i flera minuter utan att det drar någon glödström. Men när man snabbt ger full gas kan det behövas tillskott av ström för att stiftet inte ska släckas. AGS-2 känner av och ger extra värme till stiftet när det behövs och i läget mellan tomgång och ungefär 80% gaspådrag. Vid fullgasläget stängs AGS-2 av efter 2½ sekund. Om mottagaren slås av stängs också AGS-1 av omedelbart.

Kalibrering till stift

När AGS-2 installeras till en ny motor eller ett nytt stift ska enheten kalibreras för att få den att arbeta så ekonomiskt som möjligt. Vrid trimpotentiometern fullt medurs – starta motorn och låt den gå på låg tomgång – vrid trimpotentiometern tills motorn börjar gå lite sämre. Vrid tillbaka trimpotentiometern tills motorn går bra igen. KLART! Denna inställning motsvarar den minsta ström som behövs för att ge tillräcklig glödström för att få motorn att gå bra. Denna inställning görs bara när AGS-1 installeras till en motor eller om du bytt stift i motorn.

Kalibrering för flygning

Varje gång mottagaren slås till måste ändlägena för AGS-2 programmeras. Detta görs på följande sätt:

          Ställ gasläget på sändaren i läget där du vill att motorn ska stanna. (Idle Down)

          Slå till mottagaren och ge full gas. AGS-2 slår av glödströmmen efter 2½ sekund.

          Dra sedan ner gasen till stopp-läget. AGS-1 stängs av efter 2½ sekund.

          Lyft gasspaken till tomgångsläget eller startläge – AGS-2 slås till och motorn kan startas.

 

AGS-1 lagrar dessa ändlägen tills mottagaren slås av.  Varje gång mottagaren slås till måste ovanstående kalibrering genomföras.

Om du inte vill ha den automatiska Till-och-Från-funktionen kan detta erhållas genom att koppla ur den vita signalledaren på servokontakten. Då lämnar AGS-2 intelligent glödström hela tiden mottagaren är tillslagen. Glöm inte att montera en säkerhetsströmbrytare där du kan stänga av AGS-2.

 

Vill du kontrollera AGS-2 från sändaren kan du koppla den till en egen kanal och styra Till-och-Från-läget med en  ratt eller ”slider” på sändaren. Min och Max-lägena stänger av AGS-2. Lite finurlig programmering kan låta detta ske med en av sändarens knappar.

 

Anslutning

Anslut AGS-2 (med eller utan Y-kabel enligt skissen nedan). Var noga med att glödackens pluskabel ansluts till motorn gods. ”GP”-kabeln ansluts till spetsen på motorns glödstift. (AGS-1 och AGS-2 klarar upp till 6 Volt, 4 – 5 celler i serie, men var mycket försiktig vid inställningen så att glödstiftet inte går sönder. Därför rekommenderas endast 1 cell = 1,2 Volt).

Många glödströmsanslutningar är kopplade tvärtom och om de ansluts till ett stift där AGS-2 är monterat skadas enheten så att den måste returneras till tillverkaren för reparation.

 

AGS-2

 

Säkerhet

Vi rekommenderar att Du installerar en säkerhetsströmbrytare enligt skissen (SS-HC)

AGS-2 har två LED-lampor för att indikera status:

– Snabbt Blinkande: AGS-2 mäter temperaturen och lyser fast när ström tillförs stiftet.

– Enkelt blink: Indikerar att glödström inte behövs för att hålla glödstiftet varmt.

– Dubbelblink: Glödströmsbatteriet har under 1 Volt – det är urladdat och behöver laddas.

– Kvadrupelblink: Mottagarbatteriet håller under 4,4 – 6 Volt och behöver laddas

OBS: I kopplingen ovan måste säkerhetsbrytaren vara TILL för att kunna ladda glödacken. 

 

Mer information

Vikt 0.1000 kg

Lämna ett svar